Επικοινωνίστε Μαζί μας!

Η ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Μέ κατάνυξη καί σεμνομεγαλόπρεπα γιόρτασε ἡ παραλιακή Ἱερισσός τά Ἃγια Θεοφάνεια, ὃπου κάθε χρόνο ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου θεωρεῖ σκόπιμο καί πρέπον κεντρικά νά τιμήση τή μεγάλη τοῦ Κυρίου μας Ἑορτή καί Ἐπιφάνεια τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος.
   
    Παρά τήν κακοκαιρία καί τήν ἒντονη χιονόπτωση πού ἒλαβε χώρα στήν ὀρεινή Χαλκιδική καί σχεδόν σέ ὁλόκληρη τήν Μακεδονία μας, λαμπερός ὁ ἣλιος ἒλουσε τήν ἡμέρα, παρότι τό κρύο ἦταν τσουχτερό.
     Τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τούς  Διακόνους  του π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Κωνσταντίνο Ἰσαακίδη. Τό πρωΐ, λοιπόν, τῆς Ἑορτῆς, 6ης Ἰανουαρίου ἐ.ἒ., προσῆλθε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Ἱερισσοῦ, ὃπου χοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί στή συνέχεια, μαζί μέ τόν ἐκλεκτό ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας, Αἰδ. Πρωτ. π. Μακάριο Ζωνάρα, ὁ ὀποῖος εἶχε παραδοσιακά καί λαμπρά στολίσει μέ φοίνικες τόν κυρίως Ναό, ἐτέλεσε τή Θεία Λειτουργία καί στή συνέχεια τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀγιασμοῦ.
    Ὁ Λαός τῆς Ἱερισσοῦ προσέτρεξε στή φωνή τοῦ “βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ”, τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος προσκάλεσε σύμπαντα τόν Ἀδάμ καί τόν κόσμο ὁλάκερο νά προσκυνήση καί νά ὁμολογήση Χριστό, τέλειο Θεό καί τέλειο ἂνθρωπο, πού γιά χάρη μας ἐβαπτίσθη ὡς ἂνθρωπος στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνη. Ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ ὁ Δήμαρχος Ἀριστοτέλη κ. Στυλιανός Βαλιάνος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀλέξιος Ἀντωνίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἱερισσοῦ κ. Βασίλειος Καλαϊτζῆς, ἡ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κα Μαρία Ἐνεχηλίδου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀριστοτελείου Πνευματικοῦ Κέντρου κ. Ἀστέριος Τζιτζιρίκας, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ἀριστείδης Τζίτζος ἐκπρόσωπος τῆς Μείζονος Δημοτικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ἀστέριος Λαμπράκης, ὁ Διοικητής Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Ἱερισσοῦ κ. Διαμαντῆς Ταραζᾶς, ἡ Ὑπολιμενάρχης κα Εἰρήνη Ζώρα καί ὁ Ἀνθυποπλοίαρχος κ. Χρῆστος Μαυρομάτης ἐκ μέρους τοῦ Λιμεναρχείου Ἱερισσοῦ, ὁ Ὑποδιοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ τμήματος Ἀρναίας κ. Ἀναστάσιος Καραμπάντᾶς κ.ἂ. 
    Γιά φέτος, λόγῳ τῆς σφοδρῆς θαλασσοταραχῆς καί τῆς καλύψεως τοῦ λιμενοβραχίονος ἀπό τά κύματα, ἐθεωρήθη σκόπιμο νά μήν γίνη ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα, γιά νά ἀποφευχθῆ καί οἱοδήποτε ἀτύχημα στούς τολμηρούς πού θά βουτοῦσαν γιά τήν ἀνάσυρσή Του. 
   Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ἀπευθύνθηκε στό ἐκκλησίασμα ἀναφερθείς στό τριπλό μήνυμα τῆς Ἑορτῆς: Θεοφάνεια σημαίνει, εἶπε ὁ Δεσπότης, α) Φανέρωση τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος καί δή τοῦ ἑνός Θεοῦ ἐν τρισίν προσώποις, Πατρός, Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος στόν Ἰορδάνη, β) Ὁμολογία τοῦ Θεοῦ Πατρός ὃτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Υἱός καί Λόγος Του ὁ Ἀγαπητός, τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος πού ἒγινε καί ἂνθρωπος, ὁ τέλειος, δηλαδή,  Θεός καί τέλειος Ἂνθρωπος, ἓνα πρόσωπο μέ δύο φύσεις καί γ) Τήν ἐπίσημη ἐκκίνηση τῆς κατά Χριστόν Οἰκονομίας, δηλαδή τήν ἒναρξη τῆς ἐπίσημης δράσεως τοῦ Κυρίου μας στόν κόσμο, τό ξεκίνημα τοῦ σωτηριώδους γιά τόν ἂνθρωπο καί τόν σύμπαντα κόσμο ἒργου Του, πού εἶναι ἡ πρόσκληση τοῦ Οὐρανοῦ γιά συμμετοχή καί ἁγιασμό τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ σύμπαντος κόσμου στή ζωή τοῦ Θεοῦ.
    Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἒδωσε πρακτικές συμβουλές γιά τή σημασία καί τή χρήση  τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἀπό τούς πιστούς, διευκρινίζοντας ὃτι ἠ Ἐκκλησία μας Τόν τελεῖ γιά νά Τόν χρησιμοποιοῦν οἱ χριστιανοί ἐπ’ εὐλογίᾳ καί ἁγιασμῷ τους, γιά τόν ἁγιασμό τῶν σπιτιῶν τους, γιά τόν ἁγιασμό καί τήν εὐλογία τῶν καλλιεργειῶν καί τῶν ἀγρῶν τους καί κυρίως τόνισε ὃτι φυλάσσεται ὁ Ἁγιασμός αὐτός καί στούς οἲκους καί στά ἀγροκτήματα ὡς φορέας τῆς ἁγιοτριαδικῆς χάριτος καί εὐλογίας. Συνεπλήρωσε ὃμως, ὃτι ἡ Ἐκκλησία μας τόν Μέγα Ἁγιασμό τόν χρησιμοποιεῖ καί ὡς “κανονιστικό μέσον”, δηλαδή Τόν χειρίζεται ὁ ὑπεύθυνος Πνευματικός Πατέρας ὡς μέσο κοινωνίας τῶν πιστῶν μέ τήν Ἐκκλησία, ὃταν ἀδυνατῆ τό πνευματικό του τέκνο νά λάβη τά Ἂχραντα Μυστήρια, γιά νά μήν ἀποκόπτεται ἒτσι ἀπό τό Ἓνα Σῶμα τοῦ Κυρίου μας. Κάλεσε δέ ὃλους νά κοινωνοῦν, δηλαδή νά λαμβάνουν τόν Μέγα Ἁγιασμό, μόνο μέ τήν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ τους Πατέρα καί κατόπιν τῆς δικῆς του παραινέσεως καί προτροπῆς.
   Μετά τήν ἀπόλυση καί τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ὁ Δῆμος Ἀριστοτέλη παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα σέ κεντρικό ἑστιατόριο τῆς Πόλεως πρός τόν Μητροπολίτης μας, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς Ἂρχοντες τοῦ Τόπου ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ, πού γιά τή Χώρα μας λαμβάνει Ἐθνικό καί Πανορθόδοξο χαρακτῆρα, λόγῳ τοῦ ὐγροῦ στοιχείου πού βρέχει καί περιβάλλει τόν Τόπο μας.

Media

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2020
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Καντε Like στη σελιδα μας!!!

Ειδησεις ανα ημερομηνια

« September 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Ο καιρός στη Χαλκιδική

Go to top