Επικοινωνίστε Μαζί μας!
Items filtered by date: Thursday, 13 September 2018

Μέ πολλή χαρά ἡ Μητρόπολις ἀνακοινώνει ὃτι οἱ ἐργασίες ἀναπαλαιώσεως


 τοῦ πληγωμένου ἀπό τό χρόνο καί τήν ὑγρασία μοναδικοῦ Βυζαντινοῦ Μνημείου,τοῦ ἐκπάγλου ὡραιότητος πεντάτρουλλου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τῆς Περιστερᾶς ξεκίνησε μέ πολλή δύναμη καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας,

προφανῶς καί μέ τίς δεήσεις τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Νέου τοῦ καί Κτίτορός του.

   Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός χτίστηκε ἀπό τόν Ὃσιο Εὐθύμιο τόν Νέο (824-898 μ.Χ.), μεγάλη ἀσκητική μορφή τῆς Ὀρθοδοξίας πού δοκιμάστηκε καί ἒλαμψε ἁγιοπνευματικῶς στόν Ὂλυμπο τῆς Βιθυνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στό Μοναστήρι τῶν Πισιδινῶν, στήν ἀσκητική παλαίστρα τοῦ Ἂθωνα καί μάλιστα στήν περιοχή τῆς σημερινῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου, στή συνέχεια στήν περιοχή Μαυρόσινα τῶν Βραστάμων τῆς Χαλκιδικῆς, στή Νῆσο τῶν Νέων, τόν σημερινό Ἃγιο Εὐστράτιο, μέ ἐπιστροφή στά Βράσταμα καί ἀκολούθως στίς Περιστερές τῆς Θεσσαλονίκης, ὃπου ἢκμασε χτίζοντας δύο Μονές, ἀνδρώα καί γυναικεία καί τέλος ἐκοιμήθη ὁσιακῶς στίς 15 Ὀκτωβρίου 898 μ.Χ. στήν Νῆσο Ἱερά, τή σημερινή Γιούρα. Ὁ Ναός αὐτός στήν ἀρχή ἦταν Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Περιστερῶν καί ἐγκαινιάσθη τό 871μ.Χ. ἀπό τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης μέ πρόσκληση τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ νέου, τόν ὁποῖο ὃπως εἲπαμε μέ προσωπική του ἐργασία καί ἀρωγή τῶν πνευματικῶν του τέκνων ἀνήγειρε.

   Ὁ Ἃγιος Εὐθύμιος μετέφερε τήν ἀρχιτεκτονική τῶν Μοναστηριακῶν Ναῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στήν Περιστερά, καθότι κατήγετο ἀπό τήν Ὀψώ τῆς Γαλατίας, κοντά στήν Ἂγκυρα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὁ ἀρχαιολόγος Καθηγητής ἀείμνηστος Ἀναστάσιος Ὀρλάνδος θεωρεῖ τόν ἒκπαγλης ὡραιότητας Ἱερό αὐτό Ναό κρᾶμα παλαιοχριστιανικῶν καί μεταβυζαντινῶν στοιχείων, πού τόν καθιστοῦν λαμπρό ὑπόδειγμα καί μέτρο ἀρχιτεκτονικῆς, αἰσθητικῆς καί κάλλους.

   Τό μεγαλούργημα αὐτό καί μοναδικό κειμήλιο τῆς Μακεδονίας μας, μέτρο καί τόκος τῆς Καππαδοκικῆς καί Μικρασιατικῆς ἀρχιτεκτονικῆς ὑπέστη ἀπό τή ροή τοῦ πανδαμάτορος χρόνου μεγάλες φθορές καί ζητεῖ ἀπό μᾶς χέρι βοηθείας γιά νά ἀναδείξη τό πρότερο κάλλος του. Ἒτσι μέ φροντίδες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ,  ἀρωγῇ τῆς Γενικῆς Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ κ. Μ. Βλαζάκη, ἀνύστακτες προσπάθειες τῆς ἐριτίμου φιλοχρίστου Προϊσταμένης τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Περιφερείας Θεσσαλονίκης κας Μαρίας Τσιάπαλη καί σύμφωνη γνώμη τοῦ Περιφερειάρχη Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Ἀποστόλου Τζιτζικώστα ἐνετάχθη στό ΕΣΠΑ καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ δυνατά ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες ἀναπαλαιώσεώς του.

    Ἒτσι τήν Τετάρτη τό πρωΐ, 12η Σεπτεμβρίου τ.ἒ. ὁ Μητροπολίτης μας μέ τήν ἀκολουθία του ἐπεσκέφθη τήν Περιστερά γιά νά ἐπιθεωρήση τίς ἐκτελούμενες ἐργασίες. Παροῦσα ἡ ἀεικίνητη καί ἐξαίρετη Ἀρχαιολόγος κ. Μ. Τσιάπαλη μέ τέσσερις συνεργάτες της ἀρχιτέκτονες, μηχανικούς καί ἀρχαιολόγους γιά τόν ἲδιο σκοπό. Νά σημειωθῆ ὃτι εἰδικό συνεργεῖο ἀπό δεκαπέντε εἰδικευμένους ἐργάτες λιθοποιούς ἐργάζονταν ἢδη στόν Ναό πρός ἀποκατάστασή του στήν ἐξωτερική τοιχοποιΐα καί σκεπή, ἐνῶ τέσσεροι συντηρητές ἀρχαίων μνημείων ἐσωτερικά καθάριζαν καί ἀποκαθιστοῦσαν τίς ἐπιφάνειες τοῦ Ναοῦ. Τό ὓψος τῆς ὃλης δαπάνης πού ἐνέκρινε τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀνέρχεται στό ποσό τῶν 530.000,00 €, ἐνῶ φορέας ὑλοποιήσεως τοῦ ἒργου εἶναι ἡ ὡς ἂνω Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων.

    Ὁ Ποιμενάρχης μας ἐκφράζει τίς ἂμετρες εὐχαριστίες του πρός ὃσους συνέβαλαν στήν πραγμάτωση τοῦ μεγαλόπνοου αὐτοῦ ἒργου καί ἰδίως στήν φιλόχριστο κ. Μ. Τσιάπαλη τήν λαμπρή Ἀρχαιολόγο καί τούς συνεργάτες της πού τιμοῦν μέ τίς πράξεις τους τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. Καλεῖ δέ ὃλους μας νά ἒλθουμε ἀρωγοί στήν ἀποκατάσταση αὐτοῦ τοῦ παλλαδίου καί νά μᾶς ἀξιώση ὁ Ὃσιος Εὐθύμιος καί στά ἐγκαίνιά του! 

Published in ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου παρουσιάζει το λιμάνι στα Πυργαδίκια Χαλκιδικής, εκεί όπου πριν από περίπου 15 χρόνια είχαν

Published in ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Βουλευτής Χαλκιδικής του

Published in ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Καντε Like στη σελιδα μας!!!

Ο καιρός στη Χαλκιδική

Go to top