Print this page

ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: «Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ,ΟΤΑΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΓΙΟΖΩΗ!»

Ἡ ἱστορική Πόλη τῆς Ἱερισσοῦ, ἡ Πόλη τῶν καραβομαραγκῶν γιόρτασε μεγαλόπρεπα τόν Προστάτη της Ἃγιο Νικόλαο, Ἐπίσκοπο Μύρων τῆς Λυκίας τόν θαυματουργό, τόν Ἃγιο τῶν ναυτικῶν, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό πού ἡ εὐσέβεια καί ἡ πίστη τῶν παιδιῶν της ὓψωσε σέ


περίοπτο θέση. Μαζί της καί τό Λιμεναρχεῖο τῆς Πόλεως ἐτίμησε τόν πνευματικό του πατέρα καί καθοδηγητή, τό καταφύγιο ὃλων ὃσοι ἐργάζονται δίπλα στό ὑγρό στοιχεῖο αἰῶνες τώρα...
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τούς Κληρικούς τῆς Ἱερισσοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρους π. Βασίλειο Ἀνυφαντῆ, τόν καί Ἐφημέριο τοῦ πανηγυρίζοντος Ναοῦ καί π. Μακάριο Ζωνάρα, Προϊστάμενο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου καί τόν Διάκονό του π. Κωνσταντίνο Ἰσαακίδη. Νά σημειωθῆ ὃτι ὁ πάγκαλλος καί εὐμεγέθης Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀνηγέρθη ἐπί ἡμερῶν τοῦ ἀοιδίμου Μητοπολίτου Ἱερισσοῦ κυροῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, μέ πρωτοστάτη καί κτίτορά του τόν πολιό Αἰδ. Πρωτ. π. Ἐμμανουήλ Λοῦπο, σήμερα συνταξιοῦχο σεβάσμιο κληρικό τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί συνοδοιπόρο τοῦ π. Βασιλείου στήν ὁλοκλήρωση καί ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἐφόρου τῶν Μυρέων. 
Ὁ φιλάγιος Λαός τῆς Ἱερισσοῦ κατέκλυσε τό πανηγυρίζον Ἱερό Παλλάδιο τοῦ Ἁγίου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Ἀριστοτέλη κ. Στέλιο Βαλιάνο, τούς Ἀντιδημάρχους κ.κ. Ἀλέξιο Ἀντωνίου, Νικόλαο Αὐγερινό καί Γεώργιο Κοῦκο, τήν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κα Μαρία Ἐνεχειλίδου, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Βασίλειο Καλαϊτζῆ, τόν Λιμενάρχη Ἱερισσοῦ κ. Εὐθύμιο Πέτρου, τήν Ὑπολιμενάρχη κα Εἰρήνη Ζώρα, συνοδευόμενους ἀπό εὐάριθμα ἐκλεκτά στελέχη τῆς Ὑπηρεσίας, τόν Ὑποδιοικητή τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Ἱερισσοῦ κ. Γεώργιο Ἀναγνωστάκη, τόν Δημοτικό Σύμβουλο καί ἐκπρόσωπο τῆς Μείζονος Ἀντιπολιτεύσεως κ. Ἀριστείδη Τζίτζιο, τόν Διοικητή Λιμενικοῦ Φυλακείου Οὐρανουπόλεως κ. Χρῆστο Παναγιωτίδη, τόν Πρόεδρο τοῦ Ἀριστοτελείου Πνευματικοῦ Κέντρου κ. Ἀστέριο Τζιτζιρίκα, τόν Πρόεδρο τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου κ. Παναγιώτη Μουσλῆ, τή Δημοτική Σύμβουλο κα Μαίρη Παπαστεργιανοῦ, τόν Διευθυντή τοῦ Α΄ Δημοτικοῦ Σχολείου κ. Γεώργιο Κασκέτη καί τή Διευθύντρια τοῦ Β΄ Δημοτικοῦ Σχολείου κα Σοφία Ὑψηλάντη πού συνόδευαν τούς μαθητές καί μαθήτριές τους, οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν μέ καμάρι τίς σημαῖες τῶν Σχολείων τους κ.ἂ.
Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε πτυχές ἀπό τήν βιοτή τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου καί κυρίως ἐπέμεινε στό ὃτι ὁ Ἃγιος Νικόλαος ἦταν ἓνας ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες πού συγκρότησαν τό 325 μ. Χ. στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τήν Α΄Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία ἐδογμάτισε καί περιφρούρησε τήν ὀρθή περί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὁμολογῶντας Αὐτόν ὡς τέλειο Θεό καί τέλειο ἂνθρωπο, ὡς τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος πού μέ σοφή ἀπόφαση τοῦ Πατρός καί πρώτου Προσώπου Αὐτῆς, ἐνανθρώπησε, ἒγινε δηλαδή καί ἂνθρωπος, γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους. Ἐπίσης ὑπεγράμμισε  ὃτι ὁ ἑορτάζων Ἃγιος τήν ὁλόθερμη πίστη του στόν Θεό τήν ἐκδήλωσε καί τή φανέρωσε ὡς φιλανθρωπία καί πατρική θυσιαστική ἀγάπη καί ποικιλόμορφη καί ἀνύστακτη δράση γιά τό ποίμνιό του, ἱδρύοντας ποικίλα ὃσα ἱδρύματα στήν Ἀρχιεπισκοπή του πρός ἀνακούφιση τοῦ ἐμπερίστατου ἀδελφοῦ. Στή συνέχεια δέ ἀνέλυσε τόν ἀσκητικό τρόπο ζωῆς τοῦ Ἐπισκόπου τῶν Μυρέων, τόν πλουτισμένο μέ ἀρετές καί χαριτωμένο ἀπό τήν θαλπωρή καί παρουσία τοῦ Παρακλήτου.
Κλείνοντας ὁ Σεβασμιώτατος τήν προσλαλιά του, εἶπε: «Ἡ πίστη στόν Πατερικό καί φιλοκαλικό κυρίως χόρο παίρνει χαρακτήρα δυναμικό καί δημιουργικό. Ἐκδηλώνεται ὡς ἀρετοζωή, γίνεται ἁγιοζωή, δηλαδή ὃλο της τόν ἑαυτό τόν πλημμυρίζει μέ τόν ἁγιοτριαδικό τρόπο ζωῆς! Ἂν ἡ πίστη δέν γίνεται ἁγιοζωή, δέν ἐκδηλώνεται ὡς κατάφαση στίς ἀρετές καί κυρίως ὡς πραγμάτωση τοῦ ἁγιοτριαδικοῦ τρόπου ζωῆς, δηλαδή ἂν δέν ὁδηγῆ στή θέωση, τότε αὐτοεκφυλίζεται, χάνει τή δοσιά της καί τελικά χάνει τήν ἀξία της! Μεταβάλλεται σέ μιά ἀνούσια καί ἀνώδυνη ὁμολογία, ἢ ταυτίζεται μέ μιά “καθώς πρέπει” φιλολογία πού δέν ἒχει νά προσφέρη στόν ἂνθρωπο τίποτε καί κυρίως τόν ὁδηγεῖ σέ μιά ψευδῆ θεώρηση τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κατά Χριστόν Οἰκονομίας! Ἡ πίστη ὁφείλει νά ἐκδηλώνεται καί νά ἐκφράζεται ὡς ἁγιοζωή! Νά γιατί ὁ Ἃγιος Νικόλαος χαρακτηρίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς “Κανών Πίστεως”! Γιατί ἡ πίστη του ἒγινε ψηλαφητή ὡς ἂσκηση, ὡς προσευχή καί κυρίως ὡς ἒμπρακτη φιλανθρωπία!»
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη τό Λιμεναρχεῖο Ἱερισσοῦ, ὃπου ὁ κ. Λιμενάρχης καί οἱ συνεγάτες του ὑπεδέχθησαν ὃλους τούς ἐπισήμους, προσφέροντας τό συνηθισμένο κέρασμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Προστάτου τους καί εὐχήθη τά δέοντα.   


Media

ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: «Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ,ΟΤΑΝ  ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΓΙΟΖΩΗ!»
Rate this item
(0 votes)